Общи условия

1. ПРЕДМЕТ

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Брауро ЕООД и ползвателите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на предоставяните от него услуги и информационни материали на споделено интернет пространство, намиращо се на интернет адрес shopforyou.bg, наричано по-долу за краткост САЙТ.

2. ЗА ДОСТАВЧИКА НА САЙТА

Брауро ЕООД предлага предмети, свързани с декорацията на дома, и кухненски пособияи прибори. Всички продукти в онлайн магазина са разделени по категории, като това улеснява достъпа и намиранимето им от потребителите.

3. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТА

3. 1. Като търговска организация, Брауро ЕООД се нуждае от интернет пространство, където ПОЛЗВАТЕЛИТЕ да имат достъп до всички информационни материали и прродукти. Това пространство се намира на интернет адрес: shopforyou.bg

3.2. Информацията в САЙТA е предназначена да предостави на потребителите обща информация по въпроси, които биха представлявали интерес за тях. Използването на САЙТА е изцяло решение на потребителите. Информацията на този САЙТ не следва да се приема като точна, актуална или изчерпателна, дори към момента на публикуването си да е била такава. Освен това САЙТЪТ може да съдържа препратки към външни източници на информация и документи, а те биха могли да бъдат изменени във времето и следва да се тълкуват единствено за конкретния момент.

3.3.Цялото съдържание на САЙТА и всички предоставени от него продукти и артикули са без гаранции за пълнота, точност или навременност и в този смисъл не бихме могли да отговаряме за никакви договорни или извъндоговорни материални или нематериални вреди, настъпили след използването на САЙТА ни. Брауро ЕООД не носи отговорност за претърпени вреди или пропуснати ползи, настъпили в следствие на решение, взето единствено на базата на информацията, публикувана на този сайт, без допълнителна консултация с наш специалист или представител.

3.4. Сайтът използва лични и неанонимни данни както във Формата за контакти, така и при поръчка от онлайн магазина. Те не се предоставят на трети страни и не се използват за маркетингови цели.

Данните от формата за контакт са необходими, за да можем да отговорим на Вашето запитване.

Данните от формата за поръчки се използват, за да може да изпълним и изпратим вашата поръчка. По време на поръчката за всеки нов потребител се създава профил, като на представения имейл се изпраща парола, която в последствие потребителят може да промени, да изтрие профила си, както и да проследява поръчките си в нашия сайт. Всеки потребител може да разгледа предоставените данни от секция Моят профил.

3.5. По време на ползване на сайта, САЙТЪТ обработва данни, свързани с посещения и разглеждане на отделните страници. Това са анонимни данни и са необходими за статистически цели. Можете да се запознаете и прочетете пълната Политика за поверителност.

4. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА

4.1.Информацията, публикувана в САЙТА, принадлежи на Брауро ЕООД и съответно попада под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстове, които са публикувани, са свързани с информация относно предлаганите продукти и артикули от Брауро ЕООД.

4.2. Ползвателите могат да споделят статии в социалните мрежи, по имейл или по друг подходящ начин, но не могат да уронват доброто име и престиж на Брауро ЕООД и сайта shopforyou.bg.

5. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА, СЪБРАНА ОТ САЙТА

5.1. Всички лични данни се предоставят доброволно при използване на онлайн контактната форма и поръчката от магазина и ще се използват за оценка на дейността или комуникация при предоставяне на конкретната услуга, за която ПОЛЗВАТЕЛЯ проявява интерес.

5.2. Брауро ЕООД използва трети страни, доставчици на услуги, за подпомагане на определени дейности и/или при осигуряване на качествени и надеждни услуги, а именно: външни консултации със специалисти, хостинг и поддръжка на уебсайта и комуникации. В някои случаи тези трети страни в тази сфера на работа могат да получат лични и нелични данни. Брауро ЕООД винаги контролира и подсигурява най-висока сигурност на данните. Когато използва трети лица – доставчици на услуги, Брауро ЕООД разкрива само информация, която е необходима за предоставянето на услугата, и има договор със съответното трето лице, който изисква от него да пази информацията и да не я използва за свои маркетингови цели.

6. Използване на „бисквитки“

6.1.Сайтът shopforyou.bg използва „бисквитки“- строго необходими и за функционалност и изпълнение, както и проследяващи кодове на Google Analytics, Google Ads и Facebook pixel за анализ на потребителското изживяване на Сайта. Можете да се запознаете с начина на събиране, обработване и съхраняване на информацията в Политиката ни за поверителност.

6.2. Сайтът може да се ползва от ПОЛЗВАТЕЛЯ свободно и без ограничения и информацията, която иска да прочете, изтегли или изпрати запитване чрез контактната форма, НЯМА да бъде възпрепятствана по никакъв начин дори и да не е натиснал бутона „Приемам“.

7. Линкове към и от други сайтове

САЙТЪТ може да съдържа линкове към други уебсайтове, управлявани от други организации. Настоящите Общи условия и Политиката за поверителност на сайта shopforyou.bg се прилагат само за сайта shopforyou.bg, затова Брауро ЕООД ви насърчава да се запознаете и с документите за ползване и поверителност на другите уебсайтове, които посещавате. Брауро ЕООД не носи отговорност за политиката за сигурност на други уебсайтове, дори ако използвате линкове от САЙТА, за да достигнете до тях.

Наред с това, ако сте попаднали на САЙТА чрез сайта на трето лице, Брауро ЕООД не може да носи отговорност за политиката за поверителност и практиките на собствениците и администраторите на сайта на това трето лице и Ви препоръчва да проверите неговата Политика за поверителност и Общи условия.

8. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

8.1.Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Брауро ЕООД, но влизат в сила само след публикуването им на САЙТА.

8.2.Ползвателите на сайта приемат новите общи условия без да е необходимо тяхното предварително уведомяване